Welkom op de website van GEZINSBOND afdeling MORTSEL

goedkoperKortingskaart NMBSVoorwaarden: - Ouders met drie eigen kinderen hebben recht op een kortingskaart met een geldigheid van 5 jaar (dit zijn vastgestelde perioden 2016-2020) type 040
  - Kinderen van 6 tot en met 11 jaar bekomen een kortingskaart type 039 (geldig gedurende 6 jaar)
  - Kinderen van 12 tot en met 17 jaar bekomen een kortingskaart type 042 (geldig gedurende 6 jaar)
  - Kinderen van 18 tot en met 25 jaar bekomen een kortingskaart type 041 (deze dient jaarlijks vernieuwd te worden zolang de kinderen ten laste zijn van hun ouders. Bewijs van kinderbijslag of gezinssamenstelling)
   
Aanvragen: - Na telefonische afspraak bij de verantwoordelijke (zie onderaan)
  - U dient zich persoonlijk aan te bieden, aangezien de aanvraag door u moet ondertekend worden (lidkaart meebrengen!)
  - Aanvragen zonder betaling of zonder de nodige attesten kunnen niet gevalideerd worden!
   
Kostprijs: € 6,00 per aanvraag( dit kunnen meerde kaarten van één gezin zijn)
  Bij verlies of diefstal kan men een duplicaat bekomen aan € 2,00 per kaart.
Voor meer info: Liliane Laenen - De Schutter
  Maria Gorettistraat 20,
  tel. 03.455.59.77